• 1st period Khan Academy Class Code:

  G263VHYG

   

  2nd period Khan Academy Class Code:

  6UUAZM7H

   

  3rd period Khan Academy Class Code:

  R66U3SSY

   

  4th period Khan Academy Class Code:

  2UPAYRMQ

   

  5th period Khan Academy Class Code:

  ZWG3GJ6E

   

  6th period Khan Academy Class Code:

  RMR8F599